داستان ما

با توجه به استقبال گرم مردم و خصوصا جوانان از عرصه آفرود یا بهتر است بگوییم طبیعت گردی و جا ماندگی فرهنگ صحیح استفاده از خودرو‌های افرودی در مسیر درست، بر این باوریم که با سامانه هوشمند طبیعت گردی تیمار میتوانیم برای بسیاری از جوانان سردرگم در این مسیر بستری برای درآمد زایی فراهم کرده و همچنین تلاش میکنیم به فرهنگ سفر و طبیعت گردی در کشور عزیزمان ایران، کمک کرده باشیم.

A man walking in desert